Převod nemovitosti bez souhlasu druhého manžela při rodinné domácnosti? 

26.09.2020

Dnes Vás chci upozornit na skutečnost týkající se převodu nemovitých věcí v návaznosti na společné jmění manželů a rodinné domácnosti.

Pokud jste pouze a jediným majitelem nemovitosti a máte rodinnou domácnost manželů, můžete bez souhlasu druhého manžela nakládat s nemovitostí? Co myslíte?

I když je v katastru nemovitostí jako vlastník nemovité věci zapsána pouze jedna fyzická osoba, velmi doporučuji ověřit , zda tato nemovitá věc není přesto ve společném jmění manželů, případně v sice zaniklém avšak stále nevypořádaném společném jmění manželů. 

Takovou skutečnost doporučuji ověřit alespoň dotazem na konkrétního vlastníka nemovité věci. I v případě, že je nemovitá věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (který ji nabyl darem nebo dědictvím) a také tam je rodinná domácnost manželů, je k jejímu převodu potřeba souhlas i druhého manžela. Pokud totiž tento souhlas nezískáte, může to vést ke zbytečným komplikacím, dokonce až ke zrušení celého obchodu, pokud by byl druhý z manželů proti. 

Ač prodej či nákup nemovité věci se někomu může zdát poměrně jednoduchý, v celém procesu číhá spoustu nebezpečí. Je třeba vědět, na co si dát pozor .