Předkupní právo

14.09.2020

S předkupním právem se může setkat kdokoliv z nás a proto bychom měli mít alespoň tušení, co to je, kdy s ním pracujeme a jakým způsobem se s ním nakládá. 

Předkupní právo může být vedeno k nemovité věci ale také k družstevnímu podílu. Na základě tohoto práva vzniká majiteli povinnost nejprve nabídnout předmět převodu ke koupi osobě, která je z takového předkupního práva oprávněna, pokud by tuto věc či podíl chtěl vlastník prodat třetí osobě.

Vzájemné zákonné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby na takovém pozemku

Pokud jste veden jako vlastník pozemku, na kterém je zřízena stavba (není součástí pozemku), máte předkupní právo ke stavbě a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. 

Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby.

Informaci o tom, zda je evidováno předkupní právo osob se nedozvíte z Katastru nemovitostí. Co se ale dozvíte je, že na konkrétním pozemku stojí stavba jiného vlastníka, což Vám napoví existenci vzájemného předkupní právo obou vlastníků.

Shrnutí 

Pokud existuje předkupní právo, je třeba jej brát v potaz a respektovat ho. Samotné předkupní právo nebrání přepisu vlastnického práva nemovitosti. Pokud toto právo nebudete brát v potaz a strana, v jehož prospěch je právo vystaveno se začne domáhat svých nároků, může Vám to způsobit značné komplikace. Doporučuji toto právo řešit ještě před prodejem nemovité věci.